wstecz

Szkoła Podstawowa INFOTECH otrzymała wsparcie w ramach programu „ Aktywna Tablica”. 

29-09-2022


Wspieranie rozwoju kompetencji cyfrowych uważamy za szalenie ważne! Przygotowujemy tym samym naszych uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.


Rządowy program Aktywna Tablica 2022 umożliwia nam realizację naszych celów. Dzięki wsparciu programu możemy wyposażyć  szkołę w nowoczesne technologie: sprzęt, narzędzia i programy multimedialne. Szkoła Podstawowa INFOTECH otrzymała dofinansowanie w wysokości 14 000 zł na zakup 4 szt. laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Zakupiony sprzęt z pewnością korzystnie wpłynie na poprawę jakości edukacji w naszej szkole.

 

 

aktywna.JPG