Fiński model nauczania

Konsul Andrzej Parafiniuk

„Fiński model edukacji jest jednym z najlepszych na świecie. Dostarcza sprawdzone rozwiązania w kształceniu, ale i w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebujemy szkoły, która buduje społeczny kapitał. Nauka poprzez rozumienie, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności uczniów, zaprocentuje w przyszłości, dając jednocześnie rzesze nowych specjalistów.”

Andrzej Parafiniuk

Konsul Honorowy Republiki Finlandii

Czym jest fiński model nauczania i dlaczego jest dla nad tak istotny?

Przyjazne warunki nauki rozpoczynają się od przyjaznych relcji uczeń - nauczyciel. Nauczyciel jest tutorem i wskazuje odpowiednie kierunki rozwoju ucznia, dostrzega indywidualne predyspozycje i motywuje do samodzielnego odkrywania wiedzy. Jego zaangażowanie i pasja nauczania dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i skupienia na jego potrzebach.

Kształcimy mając na uwadze przede wszystkim
dobro ucznia, cenimy jakość i wysoki poziom nauczania w oparciu o fiński model edukacji

 • Uczeń

  Uczeń lubi swoją szkołę i czuje się w niej bezpiecznie, dlatego chętnie angażuje się w zadania szkolne

 • Rodzic

  Współpracuje z całą społecznością szkolną i ma wpływ na podwyższanie poziomu edukacji swojego dziecka. Często rozmawia z nauczycielem - tutorem. Dzieli się wiedzą o swoim dziecku i współtworzy jego edukację

 • Przestrzeń

  SP INFOTECH każda klasa ma swoją salę, o którą samodzielnie się troszczy. Wsytrój i wyposażenie zależą od decyzji uczniów danej klasy... Lekkie i mobilne ławki sprzyjają do "bycia razem" i tworzenia "otwrtej przestrzeni". Częste wyjścia poza szkołę i uczestniczenie w realnym świecie uczy bardziej i efektywniej niż siedzenie w szkolnej ławce.

 • Samodzielność

  Pozwala ucznim na nieskrępowane wypowiadanie swoich opinii, wyrażanie emocji, czy decydowanie o formie edukcji. Nasza skoła to miejsce, w którym liczy się zdanie ucznia. Dzięki temu nauczyciel ma okazję lepiej poznać problemy i potrzeby uczniów, uczniowie mają poczucie wpływu na to jak i czego się uczą.

 • Nauczanie

  Nauczanie odbywa się w kamerlanych warunkach. Każda klasa liczy maksymalnie 12 uczniów. Dzięki temu nauczyciel może traktować każdego indywidualnie.
  Celem nauczania jest rozwijanie konkretnych umeijętności: krytycznego myślenia, pracy w grupie, czytania ze zrozumieniem, samodzielnego zdobywania, przetwarzania i selekcjonowania informacji.

Nauka odbywa się w szkole, a praca domowa ma jedynie charakter rozwijający i ćwiczący umiejętności np. zbieranie informacji do projektu. Po szkole uczniowe mają swobodę i czas wolny na rozwijanie pasi i zabawę z rówieśnikami. Jeśli pojawiają sie problemy w rozumieniu materiały szkolnego - nauczyciel spotka się z uczniem indywidualnie - forma korepetycji w szkole!

Ocenianie ma charakter opisowy. Dzięki temu uczniowie współpracują a nie rywalizują, nie ma uczenia się "dla oceny", ale po to, aby zdobyć konkretne umiejętności. Dwa razy w roku nauczyciel spotka się z rodzicem, aby omówić szczegółowo wszystkie zagadnienia związane z uczniem. Jeśli występują problemy spotkania odbywają się na bieżąco.