Dlaczego krytyczne myślenie w edukacji INFOTECH?

Żyjemy w dobie informacji. Ich dostępność i łatwość przekazu oraz liczne kanały, za pomocą których informacje docierają do młodych ludzi (media, internet, poczta email, media społecznościowe, YouTube) sprawiają, że już od najmłodszych lat trzeba uczyć myślenia. To właśnie krytyczne myślenie znajduje się na liście najbardziej kluczowych umiejętności XXI wieku.

Do pracy projektowej oraz umiejętnego rozwiązywania problemów nasi nauczyciele wykorzystują narzędzia myślenia krytycznego TOC (Theory of Contraints).

Dzięki edukacji opartej na krytycznym myśleniu w szkołach INFOTECH, począwszy od klasy szóstej, uczniowie zostają wyposażeni w następujące umiejętności:

  • Umiejętność sprawdzania informacji i tworzenia własnych faktów.
  • Umiejętność rozróżniania faktów od opinii.
  • Analizowania, tworzenia hipotez i logicznych powiązań między faktami.
  • Rozpoznawania swoich emocji i emocji innych ludzi.
  • Przewidywanie konsekwencji podejmowanych działań.
  • Przetwarzanie informacji i wnioskowania.
  • Tworzenia logicznych powiązań.
  • Myślenia o konsekwencjach.

Jak wdrażamy model krytycznego myślenia

Zmieniamy rolę nauczyciela

Z wykładowcy na tutora, moderatora, współtowarzysza w procesie edukacyjnym. Nasi nauczyciele wychodzą do uczniów, słuchają ich potrzeb, reagują na ich sugestie, potrafią zmieniać plan zajęć w zależności od ich kondycji w danym momencie, nie narzucają swoich pomysłów - inspirują do poszukiwania, otaczając wsparciem i opieką.

Zmieniamy rolę ucznia

Z cichego słuchacza na aktywnego, kreatywnego uczestnika wchodzącego w interakcję z nauczycielem i pozostałymi uczniami. Nasi uczniowie potrafią dyskutować, znają zasady dobrej dyskusji, wiedzą jak dzielić się swoimi pomysłami, potrafią wyrazić swoje wątpliwości i sprzeciw.

Tworzymy nowy standard relacji nauczyciel – uczeń

Oparty na partnerstwie. Zmniejszamy dystans między nauczycielami i uczniami, dbając jednocześnie o zachowanie zasad wzajemnego szacunku. Dzięki temu nasi uczniowie wiedzą, że nauczyciel jest ich przyjacielem, nie traktują go wrogo i potrafią zaufać, co sprawia, że z większym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki, a przychodzenie do szkoły jest dla nich przyjemnością.

Pracujemy przy pomocy narzędzi myślenia krytycznego

Prowadząc każdą lekcję. Nasi uczniowie wiedzą w jaki sposób poradzić sobie z każdym wyzwaniem edukacyjnym. Dostają od nas metody i narzędzia, dzięki którym potrafią krok po kroku odnaleźć rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów.

Uwidaczniamy

Śledzimy i analizujemy proces myślowy naszych uczniów. Nasi nauczyciele (dzięki narzędziom myślenia krytycznego) widzą cały proces myślowy ucznia - pozwala to na lepsze oszacowanie i docenienie wysiłku ucznia.

Stwarzamy warunki sprzyjające rozbudzaniu motywacji wewnętrzne

Dzięki atmosferze, która panuje w szkole, nasi uczniowie wiedzą, że przychodzą do niej, aby zdobyć nowe wiadomości i umiejętności, podzielić się doświadczeniem z koleżankami i kolegami.

Uczymy, jak się uczyć

Pokazujemy naszym uczniom techniki uczenia się i pomagamy wybrać te, które najlepiej im odpowiadają. Nasi uczniowie wiedzą jak najłatwiej zapamiętać ważne daty lub listę nowych słówek z angielskiego, potrafią też zrozumieć procesy zachodzące w przyrodzie, czy zależności między historycznymi wydarzeniami.

Stawiamy na pracę zespołową

Nasi uczniowie potrafią rozdzielać zadania, role w grupie, brać odpowiedzialność za realizację swoich zadań, odpowiadać za efekt wspólnego działania.

Używamy narzędzi wizualnych i audio

Wiemy jak ważne jest zaangażowanie całego ucznia w pracę - nasi uczniowie oglądają, słuchają i poruszają się w trakcie zajęć. Uważamy, że nieruchome siedzenie w ławce nie sprzyja dobremu samopoczuciu i funkcjonowaniu ucznia.