Nauczanie dwujęzyczne

"Uczenie się innego języka jest nie tylko uczeniem się innych słów na te same rzeczy, ale także uczeniem się innego sposobu myślenia o rzeczach.”

Flora Lewis
Kształcenie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej INFOTECH traktowane jest jako jeden ze standardów współczesnej edukacji. Jako narzędzie do rozwijania potencjału młodego człowieka, poszerzania jego horyzontów myślowych, uwrażliwiania na najistotniejsze zagadnienia multikulturowości.

Nasz zespół korzysta z praktyk z sukcesem stosowanych na całym świecie, jednocześnie wykorzystując własne doświadczenie w realizowaniu programów dwujęzycznych, wybierając najbardziej przystępne i efektywne metody i rozwiązania.

Inspirację czerpiemy z:

Teorii Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera

Stwarzamy warunki pozwalające na aktywny udział w procesie edukacyjnym wszystkich uczniów. Zwracamy szczególną uwagę na zainteresowania, talenty i potencjał poszczególnych uczniów, wspieramy ich rozwój, jednocześnie wspomagając te obszary, które wymagają zindywidualizowanej uwagi.

CLIL - Zintegrowane Nauczanie Językowo- Przedmiotowe

Zwracając uwagę na istotę interdyscyplinarności, korzystając z autorskich metod i rozwiązań dostosowanych do możliwości naszych uczniów łączymy treści programowe poszczególnych przedmiotów z nauczaniem języka angielskiego.

CLT - Komunikacyjne nauczanie języka

Komunikacyjne nauczanie języka jest naszym priorytetem. Interakcję językową traktujemy zarówno jako środek i cel nauczania. Stosując materiały autentyczne, zachęcając uczniów do dzielenia się własnymi doświadczeniami, stosując koncepcję TBLT (nauczania języka opartego na zadaniach) stwarzamy środowisko, w którym immersja językowa (zanurzenie w języku) staje się rzeczą zupełnie naturalną i niewymuszoną.

​Uczeń realizujący dwujęzyczność:​

  • w sposób naturalny używa języka angielskiego w środowisku szkolnym;
  • potrafi wykorzystać znajomość języka obcego również poza szkołą np. podczas zagranicznych wyjazdów - nie boi się złożyć zamówienia w restauracji, swobodnie porozumiewa się z obsługą hotelu, sklepu, odnajduje się w obcej kulturze;
  • odnosi sukcesy w konkursach, które motywują go do dalszego zgłębiania języka angielskiego;
  • poznaje odmienne kultury, potrafi zrozumieć różnice międzykulturowe;
  • z łatwością zdaje językowa egzaminy certyfikujące;
  • jako absolwent będzie przygotowany do zdobywania wykształcenia na kolejnych etapach edukacyjnych w trybie dwujęzycznym.

Na czym dokładnie polega wprowadzenie dwujęzyczności?

Oddziały dwujęzyczne polsko-angielskie zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym w klasach VII i VIII. Każdy z tych oddziałów realizuje dwa przedmioty w języku angielskim. Do kompetencji dyrektora szkoły należy ustalenie przedmiotów realizowanych dwujęzycznie i podanie ich do wiadomości najpóźniej do 20 sierpnia danego roku.

Wybrane dwa przedmioty realizowane są zarówno po polsku - w pełnym wymiarze godzin, jak i dodatkowym wymiarze godzin (2h tygodniowo na przedmiot) w języku angielskim.

Dzięki temu, uczniowie mają możliwość nie tylko utrwalić wiedzę, ale także rozwijać swobodne posługiwanie się językiem angielskim.