Szkoła bez ocen

Szkoła Podstawowa INFOTECH nie byłaby szkołą innowacyjną i patrzącą w przyszłość, gdyby procesu kształcenia nie oparła o ocenianie kształtujące (OK).

  • Jest ono strategią pedagogiczną, która ocenianie ma właściwie jedynie w nazwie, a w istocie składa się z wielu elementów:
  • określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się, koniecznie zrozumiałych dla nich, atrakcyjnych i osiągalnych;
  • określanie i wyjaśnianie uczniom oczekiwań, inaczej zwanych kryteriami sukcesu, (znany jest też termin „nacobezu” – (od „na co będę zwracać uwagę”);
  • organizacja aktywnego procesu dydaktycznego na lekcji;
  • udzielanie uczniom informacji zwrotnej, która przyczyni się do widocznych dla nich postępów w nauce i będzie zawierała odpowiedź na cztery pytania: co Uczeń zrobił dobrze, a co wykonał źle? Jak ma dalej się uczyć, aby się rozwijac i robić postępy oraz jak ma poprawić to co zrobił źle?

Dlaczego zdecydowaliśmy się być szkołą OK - szkoła bez ocen?

W centrum zainteresowania OK jest uczeń i sposób w jaki zdobywa wiedzę, a nie sam efekt działania, czyli ocena, którą otrzymuje. Usuwając oceny ze szkoły eliminujemy szereg negatywnych zjawisk, które blokują rozwój ucznia - stres, niezdrową rywalizację, lęk przed reakcją rodzica na ocenę, obawę przed byciem gorszym, czy fakt “uczenia się dla ocen”.

W zamian wprowadzamy miejsce na konstruktywne komunikaty, które odnoszą się nie do osoby ucznia, nie do ostatecznego efektu, lecz do całego przebiegu pracy. Uczniowie otrzymują wskazówki jak poprawić swoje wyniki, jak się rozwijać. Ma to wpływ na rozwój ich motywacji i rozwija umiejętność samooceny.

Uczniowie Szkoły Podstawowej INFOTECH nie stresują się oceną jaką wystawi im nauczyciel, nie koncentrują swojej uwagi na zdobyciu cyferki, która tak naprawdę nie niesie za sobą zbyt dużej treści. Nasi uczniowie otrzymują informację zwrotną istotną dla ich rozwoju.