Umiejętności miękkie

Przeładowane szczegółową treścią podstawy programowe, a tym samym łatwość i dostępność informacji sprawiają, że współczesny nastolatek powinien zostać wyposażony w konkretne umiejętności przydatne na kolejnych szczeblach edukacyjnych i w dorosłym życiu.

Już nie wiedza, a kompetencje miękkie są najbardziej poszukiwanymi przez pracodawców umiejętnościami. Ich kształtowanie jest procesem, który powinien rozpocząć się już od najwcześniejszych lat szkolnych.

Praca w grupie

Uczy wzajemnego szacunku, kształtuje umiejętności słuchania i zrozumienia drugiego ucznia, czerpania z jego innych umiejętności i kompetencji. Współpraca uczy budowania relacji i empatii, co znacznie ułatwia funkcjonowanie w zespole. Nastawienie na wspólny wynik a nie indywidualna przewaga wpływają na poczucie odpowiedzialności za kolegę czy koleżankę.

Krytyczne myślenie

Czyli umiejętność znalezienia odpowiedzi na pytania czy rozwiązania problemu. Krytyczne myślenie uczy łączenia faktów, ich analizy i syntezy, wyciągania wniosków. Nauka poprzez stosowanie ścieżek myślowych, na dłużej zostaje zapamiętana a aktywny sposób docierania przez ucznia do jej poznania, jest również świetną zabawą.

Komunikatywność

Czyli umiejętność wyrażania swego zdania i skuteczny sposób na dotarcie z komunikatem do drugiej osoby. Ułatwia uczniom pracę w grupie oraz funkcjonowanie w społeczności szkolnej. W Szkole Podstawowej INFOTECH uczymy nie tylko komunikacji w języku ojczystym, ale również przełamujemy bariery w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczymy nie tylko reguł gramatycznych, aby jak najlepiej napisać egzamin ósmoklasisty, ale zależy nam na kształtowaniu umiejętności swobodnego wypowiadania się w języku angielskim.

Przedsiębiorczość

To zestaw cech, które ułatwią funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Elastyczność, umiejętność podejmowania ryzyka, kreatywne podejście do rozwiązań danego problemu, otwartość i dostosowywanie się do zmian. Nie wiemy, do jakich zawodów przygotowujemy naszych uczniów, dlatego wyposażamy ich w zestaw cech, które ułatwią im działanie w dorosłym życiu.