A lazy image

Fińska Szkoła
Podstawowa

Pierwsza w Polsce dwujęzyczna Szkoła Podstawowa z fińskim modelem edukacji

poznaj zasady rekrutacji
 

Kreatywna przestrzeń do rozwoju twojego dziecka

Szkoła Podstawowa INFOTECH to przestrzeń wspólnego odkrywania świata, uczenia się przez doświadczanie i popełniane błędy, szkoła ucząca krytycznego myślenia i życiowej zaradności.
 • Ofertę edukacyjną kierujemy do uczniów klas szóstych, siódmych i ósmych

 • Naszym priorytetem jest nauka języka angielskiego połączona z nowymi technologiami i kompetencjami miękkimi.

 • Rozwijamy konkretne umiejętności: komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim, sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami w nauce, ale przede wszystkim uczenia się w oparciu o krytyczne myślenie.

 • W całym procesie nauczania najważniejsze jest dla nas bezpieczeństwo emocjonalne ucznia i jego wszechstronny rozwój.

Liceum Ogólnokształcące INFOTECH z elementami fińskiego modelu nauczania:
 • I obszar - RELACJE:

  • Budowanie relacji we wszelkich możliwych płaszczyznach: rodzic - nauczyciel - uczeń, dyrekcja - rodzic - nauczyciel, szkoła - firmy i instytucje - nauczyciele - uczniowie; uczeń - uczeń; klasa – klasa.
  • Nauczyciel jako tutor - partner w zdobywaniu wiedzy.
  • Edukacja oparta na komunikacji
  • Rodzice zaangażowani w edukację swoich dzieci.
  • Praca na lekcji oparta o współpracę , a nie rywalizację.
  • Dostrzeganie indywidualnych potrzeb i predyspozycji , zajęcia dodatkowe rozwijające pasje i zainteresowania.
 • II OBSZAR - Nauczyciele

  • Specjaliści z różnych branż adekwatnych do wybranych specjalizacji.
  • Egzaminatorzy maturalni, tutorzy, partnerzy.
  • Nauczyciele wyróżniający się zaangażowaniem i nieustannym samokształceniem.
  • Wizja rozwoju szkoły - regularne spotkania i wzajemne uczenie się nauczycieli.
  • Szkolenia zewnętrzne kadry (raz w miesiącu) - dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami.
  • Praca w zespołach , szukanie powiązań interdyscyplinarnych w ramach przedmiotów przyrodniczych, matematycznych, humanistycznych, językowych ( w tym specjalizacji m.in.: język angielski w medycynie, prawie).
  • Nauka umiejętności „rynkowych” , potrzebnych w konkretnych branżach; współudział firm - patronów konkretnych specjalizacji w tworzeniu programu nauczania i zajęć specjalizacyjnych.
 • III OBSZAR - Warunki nauki

  • Każda klasa ma swoją salę.
  • Swobodne ustawianie i łączenie ławek w salach, co sprzyja pracy w grupie.
  • Decydowanie uczniów o wyglądzie sali, wystroju szkoły, itp.
  • Kształtowanie postaw obywatelskich , współdecydowanie uczniów o życiu pozalekcyjnym szkoły i zajęciach dodatkowych, korzystanie z budżetu partypacyjnego i decydowanie o wydatkach.
 • IV OBSZAR - Poziom nauczania

  • Przygotowanie do matury - mocne podstawy do zdania matury na poziomie rozszerzonym; kadrę zasilają nauczyciele - egzaminatorzy przedmiotów maturalnych.
  • Nauka oparta na rozumieniu Nauka oparta na rozumieniu, a nie pamięciowym zapamiętywaniu.
  • Nauka życiowej zaradności i kompetencji miękkich.
  • Zajęcia z komunikacji i empatii oraz z logiki i krytycznego myślenia.
  • Celem nauczania jest zdobycie konkretnych umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
  • Podręczniki stanowią jedno z wielu źródeł zdobywania wiedzy
  • Szkoła bez korepetycji - dodatkowa pomoc w nauce w ramach zajęć w szkole.
  • Pochwała podstawowym sposobem motywacji - jeśli krytyka, to tylko konstruktywna.
  • Oceny opisowe , które wskazują czego uczeń powinien się nauczyć, nie demotywują i nie kategoryzują.
  • Praca na lekcji oparta na współpracy a nie na rywalizacji.
  • Realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych.
Stawiamy na całościowy rozwój ucznia, dbając o kształtowanie charakteru, odpowiedzialności, ale i otwartości.Uczymy, inspirujemy, motywujemy.
 • Indywidualne podejście

  Odpowiadamy na różne potrzeby edukacyjne, zajmując się uczniami, którzy posiadają wybitne umiejętności, nietypowe zainteresowania, ale również specjalne potrzeby edykacyjne.

 • Atmosfera

  Budujemy pozytywne relacje i poczucie wspólnoty oparte na modelu fińskim. Realizujemy działania społeczne i projekty szkolne inicjowane przez uczniów, wspólne dbamy o czystość i porządek w szkole. Dzięki temu uczniowie mają poczucie współtworzenia i kształtowania swojej szkoły, a przy okazji uczą się umiejętności przydatnych w dorosłym życiu.

 • Wartości

  Stanowią podstawę działania każdego członka społeczności szkolnej z poszanowaniem uczuć innego człowieka, uczą empatii i udzielania pomocy, a także akceptowania niedoskonałości. Zdobywanie wiedzy oparte jest na współpracy, a nie rywalizacji. Doświadczenia zdobywane podczas lekcji i zajęć dodatkowych pozwalają uczyć się poprzez własną pracę oraz odkryć system wartości bliski każdemu uczniowi.

 • Charakter

  Innowacyjne przedmioty związane z kształtowaniem umiejętności miękkich pomagają w głębszym poznaniu własnej osobowości oraz potrzeb z nią związanych, m.in: odkrywaniu zainteresowań, swoich zalet, indywidualnych motywacji wpływających na kształt późniejszej kariery zawodowej.

 • Wyjątkowość

  Każdy uczeń już od drugiej klasy jest objęty opieką nauczyciela mentora, który dzięki regularnym spotkaniom z podopiecznym, planuje wspólną pracę, zbiera informacje od innych nauczycieli o postępach w nauce i kształtuje ścieżkę zawodową.

Masz pytania?

Patronat Konsula Honorowego Republiki Finlandii

„Fiński model edukacji jest jednym z najlepszych na świecie. Dostarcza sprawdzone rozwiązania w kształceniu, ale i w kreowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebujemy szkoły, która buduje społeczny kapitał. Nauka poprzez rozumienie, odpowiedzialność i praktyczne umiejętności uczniów, zaprocentuje w przyszłości, dając jednocześnie rzesze nowych specjalistów.”

Andrzej Parafiniuk

Konsul Honorowy Republiki Finlandii

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Nie zwlekaj i aplikuj
do Szkoły Podstawowej INFOTECH

WYPEŁNIJ FORMULARZ REKRUTACYJNY

Masz pytania?

napisz do nas

kontakt@infotech.edu.pl

lub zadzwoń

+ 48 510 289 120
sekretariat (sprawy uczniowskie)
+ 48 510 289 122
sekretariat (sprawy pracownicze)
+ 48 573 018 968
sekretariat (rekrutacja, pedagog)

×