Dlaczego warto wybrać właśnie nas?​

Tworzymy społeczność szkolną opartą o relacje. Przestrzeń rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego.
Miejsce kreatywnego rozwoju i nauki opartej o samodzielne myślenie.
Środowisko wspierające uczniów w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji XXI wieku, dzięki którym odniosą sukces w dalszej edukacji i dorosłym życiu.

Co to oznacza dla Ciebie – Nasz Uczniu?
Jesteś dla nas ważny!​

Jako jedni z nielicznych w Polsce, już od pierwszego dnia po zawieszeniu zajęć stacjonarnych w szkołach - rozpoczęliśmy lekcje on-line na żywo z każdego przedmiotu.​

Nauczyciele spotykają się z uczniami za pomocą wideokonferencji na żywo

Nauka zdalna kończy się maksymalnie o godzinie 15:00.

Nie ma potrzeby przekazywania prac uczniów nauczycielom, ponieważ nauczyciel ma bezpośredni dostęp do zadań wykonanych na platformie w czasie rzeczywistym.

Oprócz lekcji on-line

każdy uczeń i rodzic ma możliwość zdalnych konsultacji zarówno z wychowawcą, pedagogiem, a nawet sekretariatem.

Lekcje odbywają się według ustalonego planu zajęć zdalnych

Dbamy o komfort uczniów i rodziców:

posiadamy jedną platformę edukacyjną, na której uczniowie zarówno uczestniczą w lekcjach, piszą testy i rozwiązują zadania, a także otrzymują materiały dydaktyczne,

Zobacz jak wygląda nauka zdalna w Technikum INFOTECH

Jak to robimy

Po pierwsze nasza Społeczność INFOTECH, uczniowie, rodzice, pracownicy i dyrekcja to jeden organizm.

Chętni do działania i współpracy Nauczyciele organizują zdalne lekcje w formie video. Gdy uczeń ma problem z danym zadaniem mogą widzą jego ekran i wskazują co należy zrobić lepiej. Interakcja nauczyciel-uczeń pozwala na lekcje ciekawe i efektywne.

Całe biuro, nasz zwinny INFOTECH Team również działa on-line. Na bieżąco odpowiada na potrzeby kandydatów, uczniów i pracowników szkoły. Dzięki zintegrowanym ze sobą narzędziom pracy zdalnej informuje i wspomaga działania każdego członka Społeczności. Wspólnie tworzą dokumenty w Chmurze i skutecznie organizują każdy proces INFOTECHowych działań

Nasza Dyrekcja oprócz bieżącego zarządzania i wsparcia INFOTECHowej Społeczności wspiera również inne szkoły. Zdalne lekcje oraz e-Learning - to nowa rzeczywistość dla uczniów, ale także i wyzwanie dla nauczycieli i dyrektorów szkół. W pierwszym tygodniu zawieszenia zajęć Dyrekcja INFOTECH podpowiadała z jakich narzędzi korzysta, jak działa i co należy zrobić by efektywnie nauczać zdalnie. Wsparła w pokonywaniu barier technologicznych wiele podlaskich szkół, podczas codziennych bezpłatnych Webinariów, które trwały na przełomie marca i kwietnia 2020.