FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie znajduje się SP INFOTECH?

SP INFOTECH mieści się w centrum Białegostoku, w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania przy ulicy Ciepłej 40, w skrzydle budynku E.

Nasz Adres:
Szkoła Podstawowa INFOTECH
ul. Ciepła 40E
15-472 Białystok

Kiedy zaczyna się rekrutacja?

Rekrutacja już ruszyła! Liczy się kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona. Nie zwlekaj i WYPEŁNIJ FORMULARZ.

Zajęcia dodatkowe - jakie planujemy organizować?

Zajęcia dodatkowe jakie planujemy uruchomić od września 2020 to m.in.

- podstawy programowania,
- budowanie robotów i ich programowanie,
- zajęcia z kreatywności,
- muzyka i teatr,
- logiczne myślenie,
- szachy,
- labolatorium młodego esperymentatora,
- warsztaty z filmu animowanego,
- speaking,
- koło gier planszowych - wspólne granie i tworzenie "planszówek",
- jui jitsu

Czym ta szkoła różni się od innych podstawówek?

Szkoła podstawowa INFOTECH jest szkołą:

- dwujęzyczną (język angielski)
- szkołą, w której stosuje się ocenianie kształtujące
- stawiamy na kształtowanie kompetencji miękkich

Kto będzie prowadził zajęcia?

Zajęcia prowadzone będą przez kadrę szkół INFOTECH. Doświadczonych nauczycieli, stosujących oceniania kształtujące.

W jakich godzinach będą prowadzone zajęcia?

Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8:15 - 14:35. Zajęcia dodatkowe będą prowadzone po zajęciach obowiązkowych.

Czy można wykupić obiady?

Obiady można wykupić w restauracji znajdującej się w budynku. Obecnie następuje zmiana najemcy lokalu. Liczymy na to, że już od września nowy właściciel zapewni naszym uczniom pyszne obiady.

Ilu Uczniów będzie w jednej klasie?

Klasy będą liczyły 12 uczniów.

Czesne oraz inne opłaty.

Wpisowe wynosi 950 zł
Czesne miesięczne 650 zł/ miesięcznie (płatne przez cały rok)
Opłata miesięczna za indywidualny laptop chromebook do nauki - 47 zł / miesięcznie
Opłatę wpisowego i czesnego należy wnieść na konto:
Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju: 32 1140 2004 0000 3402 7852 0541 Mbank s.a.
W tytule: imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc.

Moje dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Czy przyjmujecie takich uczniów?

Tak. Przyjmujemy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Nie dyskwalifikujemy żadnego kandydata. Najważniejsza jest dla nas rozmowa z rodzicem i poznanie potrzeb kandydata. Każda klasa ma cotygodniowe zajęcia z psychologiem i pedagogiem, dzieci z orzeczeniem i innymi dysfunkcjami objęte są zindywidualizowanymi zajęciami dostosowanymi do potrzeb danego ucznia.

Jakie języki obce są do wyboru?

Chcemy, aby nasi uczniowie mieli wybór drugiego języka nowożytnego. Proponujemy: język niemiecki, rosyjski, hiszpański. Dwujęzyczność zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzona zostanie w klasie VII (język angielski).

Więcej o dwujęzyczności TUTAJ

Na czym dokładnie polega wprowadzenie dwujęzyczności?

Oddziały dwujęzyczne polsko-angielskie zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym w klasach VII i VIII. Każdy z tych oddziałów realizuje dwa przedmioty w języku angielskim. Do kompetencji dyrektora szkoły należy ustalenie przedmiotów realizowanych dwujęzycznie i podanie ich do wiadomości najpóźniej do 20 sierpnia danego roku.

Wybrane dwa przedmioty realizowane są zarówno po polsku - w pełnym wymiarze godzin, jak i dodatkowym wymiarze godzin (2 h tygodniowo na przedmiot) w języku angielskim. Dzięki temu, uczniowie mają możliwość nie tylko utrwalić wiedzę, ale także rozwijać swobodne posługiwanie się językiem angielskim.