Szkoła Podstawowa INFOTECH

Rozwój i ogromne doświadczenie.
Budujemy przyszłość edukacji od 2018 roku.

Z inicjatywy Fundacji powstała Szkoła Podstawowa INFOTECH, Technikum Programistyczne INFOTECH oraz Liceum INFOTECH.

Dzięki tym działom szkoły aktualnie posiadają ok. 480 ambitnych i zdolnych uczniów, którzy widzą w technologii swoją przyszłość zawodową.

Czym jest INFOTECH?

Szkoły INFOTECH to Szkoła Podstawowa, Liceum i Technikum Programistyczne z wyjątkową misją.

Chcemy, aby świat, w którym będziemy żyć za 20 lat, był kształtowany przez dojrzałych emocjonalnie ludzi, umiejących mądrze wykorzystywać nowe technologie.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna Szkół INFOTECH

Szkoła przykłada szczególną wagę do zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zespół  składający się z trzech pedagogów, dwóch psychologów i jednego pedagoga specjalnego realizuje programy i akcje profilaktyczne w szkole, których celem jest promocja zdrowia psychicznego uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych.

Troszczą się także o rodziców poprzez organizację zajęć w ramach „Akademii Rodzica”. Rodzice mogą zyskać cenne informacje i umiejętności w zakresie wychowania, komunikacji rodzic-dziecko, oraz lepszego zrozumienia potrzeb swoich dzieci. 

Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi pracowników Szkoły Infotech stworzone jest środowisko  wspierające rozwój uczniów oraz budujące pozytywne relacje między szkołą, uczniami i ich rodzinami.