Szkoła Podstawowa INFOTECH

Prosty proces rekrutacji

KROK 1

Wypełnij formularz zgłoszeniowy klikając poniższy przyszcisk lub wchodząć bezpośrednio na stronę REKRUTACJA

KROK 2

Po pozytywnej weryfikacji skontaktujemy się z Tobą w ciągu 3 dni

KROK 3

Zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną (jej termin będzie ustalony indywidualnie z kandydatem i jego rodzicami)

Na rozmowę weź ze sobą końcową ocenę opisową 2 klasy szkoły podstawowej

Szkoła Podstawowa INFOTECH jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej.

Organem prowadzącym szkołę jest Fundacja Infotech.

Szkoła jest instytucją niedochodową.
Wszystkie przychody szkoły są przeznaczane na edukację w ramach Szkoły Podstawowej.

Jak przebiega rekrutacja do INFOTECH na rok szkolny 2024/2025?

Proces rekrutacji jest  bardzo prosty:

1. Rozpoczynamy proces rekrutacji od zarejestrowania się poprzez wypełnienie formularza aplikacyjnego

2. Następnie skontaktujemy się z kandydatem w ciągu  3 dni od momentu złożenia zgłoszenia i umówimy się na rozmowę kwalifikacyjną 

3. Zaprosimy młodego kandydata oraz jego rodzica na spotkanie z naszym zespołem ds. rekrutacji Szkół Infotech.  Chcemy poznać kandydata, jego pasje i potencjał. Termin rozmowy będzie ustalony telefonicznie, indywidualnie z  rodzicami kandydata

W jaki sposób podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata do szkół INFOTECH?

Decyzja o przyjęciu kandydata do szkół INFOTECH jest oparta na dwóch głównych kryteriach: rozmowie kwalifikacyjnej i końcowej ocenie opisowej.

Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, w określonym terminie, przekażemy rodzicom informację o podjętej decyzji przez zespół ds. rekrutacji.

Opłaty

Miesięczne czesne

Miesięczn rata czesnego płatna przez cały rok od 1 września 2024
1050

Jednorazowe wpisowe

Jednorazowa opłata wpisowego
1600

Nie zwlekaj z podjęciem procesu rekrutacyjnego!

  • Przejdź proces rekrutacyjny do dnia 31.03.2024 i skorzystaj ze zniżki w kwocie 400 zł na wpisowe:

Całkowita kwota wpisowego – 2250 zł płatne po wyniku rekrutacyjnym zawierające pierwszą  ratę rocznego czesnego za miesiąc wrzesień 2024 w kwocie 1050 zł.

Wówczas kolejne comiesięczne raty płatności za czesne ruszą od października 2024.

  • Rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego od 1 kwietnia 2024

Całkowita kwota wpisowego – 2650 zł, po wyniku rekrutacyjnym zawierająca pierwszą ratę roczengo czesnego za miesiąc wrzesień 2024 w kwocie 1050 zł.


Dane do przelewu:

Fundacja INFOTECH:

76 1140 2004 0000 3802 8022 4619 Mbank s.a.

W tytule imię i nazwisko kandydata/ucznia z dopiskiem wpisowe/czesne-miesiąc